ĐTHT LOẠI 50G LOẠI 1

Đông trùng hạ thảo cao nguyên sìn hồ Nuôi trồng bán tự nhiên tại cao nguyên sìn hồ sở hữu nhiều nét tương đồng với cao nguyên tây tạng. Trải qua nhiều lần ngiên cứu, thử nghiệm đông trùng hạ thảo cao nguyên sìn hồ đã thành công cho ra sản phẩm nuôi trồng bán tự nhiên tại Sìn Hồ Lai Châu.
Nét nổi bật của khí hậu sìn hồ là nhiệt độ trung bình năm thấp, mùa đông xuống dưới độ âm, có băng giá và tuyết rơi. Nơi đây có các khe suối thiên nhiên, mạch nước ngầm trong mát. Điều kiện đất đai thổ nhưỡng gần giống với cao nguyên Tây Tạng, nơi duy nhất có loại đông trùng hạ thảo tự nhiên, vì thế đông trùng hạ thảo cao nguyên sìn hồ được nuôi trồng ở nơi có thời tiết khí hậu tưng đồng với cao nguyên tây tạng.